Sākums
  Jaunumi
  IVN
main_foto
 
 

Jaunumi

 

2012.gada novembrī pabeigts Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts Nr.2010/0220/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/011 "Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdenskrājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai".